چشم_انسان

FG_AUTHORS: مدیر سایت

چشم_انسان

در گوشه‌ ی داخلی چشم انسان بقایای پلک سوم وجود دارد که در طی میلیون‌ ها سال تحلیل رفته! این پلک پرده ‌ای شفاف است که سبب میشود عقاب بتواند با کشیدش بر روى چشم، در قرص خورشید خیره شود! #چشم_انسان


برای مشاهده مطالب بیشتر ما را در اینستاگرام فالو کنید
@tasvir24